MARŠOVSKÝ KAŇONING

Proč kaňoning? 

Canyoning - sport při kterém se překonávají kaňony potoků a říček. (Více na Wikipedii)

Naše verze "Kaňoningu" vyžaduje hlavně dobrou duševní kondici a náladu. V "Maršovském kaňoningu" se jedná se o zdolávání (kaňonu) Maršovského potoka ve směru jeho toku za použití různých technik jako je plavání, brodění, nebo běh, a následný běh podél potoka do místa startu.

ROČNÍK 2023

Termín konání 1.6.2023

Fotografie z ročníku 2023

Informace:

Místo: Start-Cíl-Centrum https://mapy.cz/s/hodebuhena

GPS  N 49°20.52782', E 14°41.19965'

Prezence účastníků a instrukce před závodem (16:30-16:45 hod)

Start: od 16:45 hod

Startuje se intervalově - po jednotlivcích

Traťě: 

Trať Modrá-Černá: Bez rozdílu kategorií a věku, může přijít kdokoli 

Trať pro nejmenší: Pro nejmenší je připravena černá varianta tratě - pouze po pěšině

(Modrá-Černá -  Délka tatě (1,810m modrá-potok, 1,590m černá-pěšina).

Startovné:  v roce 2023 není vyžadováno

Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.

Všichni účastníci jsou seznámeni s tím, že budou z průběhu akce pořizovány fotografie, nebo videa, a souhasí s jejich uveřejněním v médiích a sociálních sítích, na internetu a v materiálech dokládajících průběh této akce.

Fotografie z předchozích ročníků